Mottakere av gave fra stbank

Gavetildelingskveld

Hvert år deler stbank ut en andel av overskuddet fra det foregående året til lag og foreninger i Indre Fosen kommune, for å gi et løft til aktivitet i vår kjære kommune. Uten de mange frivillige lag og organisasjoner i Indre Fosen kommune som legger ned utallige timer med dugnadsinnsats, ville all den aktiviteten som foregår i kommunen likevel ikke vært mulig. I forbindelse med gavetildelingen ønsker vi derfor å invitere representanter fra disse lagene og foreningene til en gavetildelingskveld med kaffe og kaker, utdeling av sjekker og underholdning. 

Du vil blant annet få høre fra noen av de viktige formålene som stbank sitt gavefond i år har bidratt til. Vår nyeste mottaker av stbank sitt talentstipend, hopptalentet Isak Andreas Langmo, kommer også for å fortelle mer om sin karriere innenfor hopp.


Vi setter stor pris på all den tiden og innsatsen dere legger ned for å berike nærmiljøet, og håper du har mulighet til å stille på Gavetildelingskvelden 💛 Påmeldingsskjema nederst på siden.


Detaljer om Gavetildelingskvelden: 

🏢 Sted: Banksalen ved Museet Kystens Arv, Stadsbygd

📆 Dato: mandag 13.mai 2024

🎈 Programmet starter: 18.00


Servering av kaffe og kaker fra kl.17.30 🍰 

Velkommen!