Nytt banksamarbeid - få endringer for deg som kunde

For oss i Stadsbygd Sparebank betyr det nye muligheter for å ivareta dine behov som kunde.

LOKALBANK består av 10 selvstendige sparebanker i Norge og en nydannet bankallianse.

Stadsbygd Sparebank er like lokal og selvstendig som vi alltid har vært - LOKALBANK er kun et banksamarbeid ifm. innkjøp og faglige ressurser og utvikling. Sammen med de øvrige bankene i LOKALBANK skal vi sikre videre lokal sparebankdrift i et langsiktig perspektiv og styrke kundetilbudet og konkurransekraften i våre markedsområder. Vår egen merkevare og profil vil bestå og være tilnærmet lik den du kjenner i dag.

For Stadsbygd Sparebank er det viktig at vi fortsetter å være den sterke og solide lokalbanken som bygger opp lokalsamfunnet, engasjerer seg i lokalt næringsliv og tar vare på kundene våre. Vi prøver aktivt å ta valg for banken slik at vi til enhver tid kan tilby våre kunder det beste.

Har du spørsmål om LOKALBANK? Ta kontakt med oss !

Les mer om LOKALBANK-samarbeidet