130 år 4. april

Stadsbygd Sparebank runder 130 år - dagen er mandag 4. april - ingen stor feiring men vi har et kakestykke på lur hvis du stikker innom banken - velkommen skal du være 😊

Åpningsdagen 4. april 1892

Dette skjedde etter at staværingene etter hvert ble ganske misfornøyde med Stadsbygdens Prestegjelds Sparebank som var etablert 45 år tidligere (1847) og lokalisert i Rissa Herred. Etter en underskriftskampanje i Stadsbygd søkte så Stadsbygd Herredsstyre om å få dele denne eksisterende banken slik at bygda kunne få sin egen bank. Initiativtakere til delingen var daværende ordfører i Stadsbygd Nils Nilsen Pukstad og senere storingsrepresentant Benjamin Schei.

Etter at etableringen av den nye banken var godkjent ble det også enighet om delingen av Stadsbygdens Prestegjelds Sparebank og andelen av grunnfondet som tilfalt den nye banken var på kr. 16.070,02. Det regnes som Stadsbygdens Herreds Sparebanks første egenkapital. Som bankens første kasserer valgte herredsstyre Benjamin Schei og banken fikk dermed tilhold hjemme hos bankkassereren i et loftsrom i stua på Schei.

I 1912 ble Benjamin Schei valgt inn på Stortinget og Johan Ersland ble da ny bankkasserer – han hadde fungert som revisor i banken fra 1903. Lokalene på loftet på Schei ble etter hvert for trange og i 1921 flytta bankkassereren banken heim til kårstua på Ersland.

Kasserer Schei hadde tatt ut kr. 1.000,- av det som sto av fondsmidler i Rissa Sparebank og satte inn dette som innskuddskonto nr 1 i Stadsbygdens Herreds Sparebank. Publikumstilstrømningen den første dagen var laber, men en mann møtte opp. Dette var Ole Aleksandersen Haarsakertrø. Han var en kjent fisker i bygda, født i 1833. Lofotfisket hadde vært dårlig i 1892 og nå trengte han derfor kr. 200,- for å områ seg med siden inntektene fra Lofot-turen hadde uteblitt. Ole fikk velvillig dette lånet og som sikkerhet ble småbruket satt i pant.

 

Banken i dag

Stadsbygd Sparebank er i dag, 130 år senere, en veldrevet sparebank som har sine kontorer i Leksvik og i Rissa sentrum. Arbeidsstokken består nå av 30 ansatte og vi har en forretningskapital på nesten 5,3 milliarder kroner. Og fra det ene lånet som Ole fikk første bankdagen i 1892 på kr. 200 har dette nå utviklet seg til at våre kunder har 3,4 milliarder kroner i lån hos Stadsbygd Sparebank.

Uten å gå i detaljer har selvfølgelig også bankhverdagen utviklet seg enormt både fra den første åpningsdagen og ikke minst i de siste tiårene. Nesten alt er nå digitalisert og du som bankkunde har også selv tilgang til din «bankinformasjon» på en enkel måte – og da aller helst via smarttelefonen.

Men Stadsbygd Sparebank er fortsatt en lokalbank som er til stede, vi er tilgjengelige og har åpne dører (i Rissa hver arbeidsdag og i Leksvik mandag og torsdag). Vi tror fortsatt at dette med tilgjengelighet er viktig enten ved at du som kunde fysisk kan komme innom oss eller at du treffer oss via telefon eller digitale møter. Et bankforhold bygger i stor grad på tillit og i noen livssituasjoner er det betryggende å kunne snakke med en rådgiver som kjenner deg og der du kan få nettopp noen gode råd i den situasjonen du er.

Det å være tilgjengelig skal vi fortsette med, også det å være tilgjengelig for utviklingen i lokalsamfunnene våre. Vi ønsker at det skjer noe rundt oss og derfor er vi fortsatt den største aktøren når det gjelder det å støtte opp om lag og foreninger og frivilligheten som utøves i nærmiljøet. Dette er viktig som bolyst både for de som bor her og ikke minst for å kunne tiltrekke seg nye innbyggere til kommunen.

Stadsbygd Sparebank er en stolt og høyst oppegående 130 åring – det akter vi å fortsette med 😊!