Kundeundersøkelse

Årets kundetilfredshetsundersøkelse mot bankens bedriftskunder er nå i gang. En del av våre bedriftskunder vil derfor motta en e-post med invitasjon til å delta i denne  undersøkelsen - det er Norstat som gjennomfører dette for stbank. Vi ønsker å høre hva du som bedriftskunde av stbank er fornøyd med og hva vi som bank kan forbedre oss på i vårt arbeid for våre bedriftskunder.

Undersøkelsen som gjennomføres er helt anonym, slik at vi ikke kan identifisere hvem som har svart og heller ikke hva den enkelte har svart. Analysene av resultatene vil bli gjennomført av Norsk Kundebarometer / 
Barcode Intelligence AS.

 

Dine tilbakemeldinger er veldig viktige for oss, så vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på spørsmålene dersom du mottar e-post om dette.

 

Tusen takk for at du svarer!