Kundevalg - her stemmer du digitalt

Uka fra 28. februar til 4. mars skal det velges inn to faste medlemmer av og blant kundene/innskyterne til bankens generalforsamling.

Slik stemmer du digitalt på kundevalget i Stadsbygd Sparebank:

  1. Last ned stemmeseddelen 

  2. Fyll ut stemmeseddelen og lagre den på din egen maskin (for pc) evt. skriv ut seddelen, kryss av og ta bilde av/skann seddelen igjen

  3. Send deretter e-post til valg@stbank.no og legg ved den utfylte stemmeseddelen som et vedlegg til e-posten

  4. Fyll inn fullt navn og adresse i e-posten slik at vi kan sjekke at du er stemmeberettiget

Ved stemming digitalt via e-post må vi ha navn og adresse for å sjekke at du er stemmeberettiget for dette valget. Etter at vi har sjekket dette vil din stemmeseddel fysisk bli lagt anonymt sammen med de øvrige stemmesedlene som er kommet inn.