Unike sparebanker

Over hele landet finner vi lokale og regionale sparebanker som bidrar til økonomisk trygghet og gode banktjenester. Visste du også at sparebankene er unike på et spesielt område ?

Gjennom snart 200 år har de norske sparebankene bidratt til positiv nærings- og samfunnsutvikling over hele landet. Opprinnelig ble sparebankene etablert for å tilby hele befolkningen et trygt sparealternativ. I dag dekker landets 92 sparebanker alle bankbehov på en sikker og kundevennlig måte. Stadsbygd Sparebank har eksistert siden 1892 og er en betydelig bidragsyter til regionen.

Spesielt viktige for småbedriftene
Sparebankene er spesielt viktige for alle landets bedrifter i distriktene. Nesten halvparten av norske småbedrifter har lokal- eller regionalbanken som sin långiver. Hele 2 av 3 bedrifter i de minst sentrale kommunene i Norge bruker lokal- og regionalbanken. Disse bedriftene representerer ryggmargen i norske lokalsamfunn, og sørger for bosetting og arbeidsplasser over hele landet.

Pådriver for det grønne skiftet
Norsk næringsliv står overfor en stor omstilling i møte med det grønne skiftet. Norge har som mål å halvere utslippene av klimagasser innen 2030. Dette er en målsetting det er vanskelig å oppnå uten at næringslivet tar sin andel av utslippskuttene i årene som kommer.   

Sparebanksektoren står klar til å finansiere investeringer i ny miljøteknologi og andre tiltak som gjør at utslippene kan reduseres. I tillegg tar sparebankene på seg pådriverrollen for det grønne skiftet gjennom spare- og finansieringsprodukter som gir insentiver for utslippskutt.

Hva gjør de norske sparebankene unike?
På ett område er sparebanksektoren imidlertid helt unik. Dette nyter idrettslag og andre frivillige lag og foreninger innen et bredt spekter av ulike samfunnsområder godt av. Vi snakker selvsagt om sparebankens tradisjon med å dele ut deler av sitt overskudd til gode næringsformål og allmennyttige tiltak i eget nærmiljø. Den viktigste rollen en sparebank har, er å bidra med kapital som styrker regional vekst og utvikling. Uten lokale sparebanker risikerer norske distriktsområder en svekket utvikling.

Gjennom nær 18 000 tildelinger delte landets sparebanker og sparebankstiftelser ut til sammen 2,3 milliarder kroner til samfunnsnyttige formål i 2020. Dette skaper bolyst og gode nærmiljø over hele landet, og gjør sparebanksektoren til en av Norges største private bidragsytere på områdene for idrett, kultur og frivillighet.

Sparebankene styrker samfunnet
De norske sparebankene representerer over 8 500 private høykompetansearbeidsplasser over hele landet, og i særdeleshet i distriktene. Vil du vite mer om hva som gjør norske sparebanker unike, og hva som bør til for å utvikle og beholde en sterk sparebanksektor? Les mer her.