Ny styreleder i Stadsbygd Sparebank

På den ordinære generalforsamlingen i banken 22. mars var deler av styret på valg, blant annet vervet som styreleder. Generalforsamling i banken valgte Håvard Fjeldvær fra Vanvikan til ny styreleder.

Håvard har de siste årene vært styremedlem slik at han kjenner godt til banken. Han har bred erfaring fra næringslivet og da spesielt innenfor industrien. I tillegg har Håvard også bred styreerfaring fra sine tidligere verv.

Avtroppende styreleder Marit Vaarheim ble valgt inn i styret i Stadsbygd Sparebank allerede i 2003 og tok etter noen år som styremedlem over vervet som styreleder. Pga. sin egen jobbsituasjon ønsket Marit ikke å ta gjenvalg denne gangen. Vi vil takke Marit for den store og gode innsatsen hun har lagt ned i styret i banken! Som vist på bildet fikk hun velfortjente gode ord både fra generalforsamlingen ved medlem Gisle Askheim og likedan fra banksjef Ola Setsaas (på bildet).

Styrets sammensetning

Styret i Stadsbygd Sparebank består av 5 medlemmer, hvorav en er valgt inn av og blant de ansatte.

Etter valgene består styret av følgende medlemmer:

Leder: Håvard Fjeldvær (ny)

Nestleder: Gerald Eriksson

Styremedlem: Janne Myran

Styremedlem: Siri Vannebo (ny)

Styremedlem: Ronald F. Gangstøe (gjenvalgt som ansattes representant)