Bærekraft

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

I løpet av høsten 2021 ble Stadsbygd Sparebank godkjent som en Miljøfyrtårn-bedrift.  Og på kommunestyremøtet i Rissa Rådhus torsdag 31. mars fikk banken ved bærekraftansvarlig Johan Kårli og Sondre Pedersen  overrekt det synlige beviset på at vi er sertifisert av ordfører Bjørnar Buhaug i Indre Fosen kommune. 

Banken har jobbet med og oppfylt en rekke miljøkrav og som miljøfyrtårn bidrar stbank til oppfyllelse av flere av de 17 bærekraftmålene til FN. Prosesser er endret internt og banker har laget egne rutiner for vårt eget miljøarbeid.

Hva er så Miljøfyrtårn?

Dette er en nasjonal ordning for å miljøsertifisere bedrifter i Norge. Stiftelsen Miløfyrtårn ble opprettet allerede i 2003 og er det mest brukte sertifikatet for bedrifter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og på den måten vise samfunnsansvar.

Denne ordningen er anerkjent av EU og sertifikatet kan brukes som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i europeiske land gjennomfører anbudskonkurranser der det stilles krav om miljøledelsessystemer.
Du finner mer informasjon om stiftelsen og ordningen på Miljøfyrtårns egne sider.