Slik kan du hjelpe ditt barn med boliglån gjennom kausjon

Å hjelpe barna inn på boligmarkedet kan være en utfordring i dagens strenge lånekrav. Heldigvis finnes det en løsning som kan gjøre veien til egen bolig lettere - kausjonering.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Par som har kjøpt bolig 

Hva er kausjon?

Kausjon er en ekstra sikkerhet som noen kan gi for andres lån. For eksempel, hvis ditt barn ønsker å kjøpe sin første bolig, men ikke oppfyller utlånsforskriften, kan du komme inn som kausjonist. Som kausjonist garanterer du for at låntakeren, i dette tilfellet barnet ditt, kan betale tilbake lånet. Hvis låntakeren ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser, vil du som kausjonist ta over ansvaret i henhold til avtalen med banken.

 

Kausjon vs. realkausjon - Hva er forskjellen?

Det kan være litt forvirrende å forstå forskjellen mellom kausjon og realkausjon. Ofte brukes begrepet "kausjon" feilaktig når man egentlig mener realkausjon. Realkausjon er en type kausjon der du som kausjonist stiller en verdifull eiendel som sikkerhet for lånet. Dette kan for eksempel være din egen bolig eller fritidseiendom. Realkausjonisten garanterer for en del av lånet basert på verdien av den eiendelen som er blitt stilt som sikkerhet.

 

Hva innebærer det å være realkausjonist?

Hvis du vurderer å stille som realkausjonist for ditt barns boliglån, er det viktig å forstå konsekvensene. Som realkausjonist vil du måtte garantere for lånet med en konkret eiendel av betydelig verdi. Dette kan være en god løsning for å hjelpe barnet ditt med å få lån, men det er viktig å være klar over risikoen. Hvis barnet ditt ikke kan betjene lånet, kan banken kreve betaling av deg. Et fall i eiendomspriser kan også påvirke sikkerheten som er blitt stilt for lånet.

 

Rettigheter og ansvar som kausjonist

Før du inngår en kausjonsavtale, bør du kjenne til dine rettigheter og ansvar som kausjonist:

Kausjonistens ansvar

Som kausjonist blir du økonomisk ansvarlig for den delen av lånet du har garantert for, dersom låntakeren ikke klarer å betale. Du må være forberedt på å møte dette ansvaret hvis situasjonen oppstår.

 

Opplysningsrett

Du har rett til å få informasjon fra banken om risikoene ved kausjonering, og de skal gi deg informasjon om lånet og kausjonens omfang.


Endringer før avtale

Hvis det er endringer i avtalen før du signerer som kausjonist, må du bli informert om dette. Dette inkluderer endringer som kan påvirke ditt ansvar som kausjonist.


Mislighold av lånet
Hvis låntakeren ikke betaler lånet som avtalt, har du rett til å få skriftlig beskjed om dette. Dette gir deg muligheten til å ta nødvendige skritt i forhold til din rolle som kausjonist.


Kausjonistens rettigheter mot låntaker
Uansett hva som skjer, har du alltid rett til å kreve tilbake det du har betalt som kausjonist fra låntakeren.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Gult hus

Alternativer til realkausjon

Hvis du ønsker å hjelpe barnet ditt uten å bli realkausjonist, finnes det alternativer:

Sikkerhet med pengeinnskudd
Du kan stille sikkerhet ved å sette inn penger på en sperret konto i banken. Disse pengene blir bankens garanti og vil kun frigjøres når lånet er nedbetalt.

 

Privat lån

Du kan ta opp et privat lån i banken for å bidra til nødvendig egenkapital. Dette gjør deg ikke juridisk ansvarlig for barnets lån, slik tilfellet er med kausjon.

 

Kontakt oss i banken for en samtale

Å være realkausjonist kan være en måte å hjelpe barnet ditt inn på boligmarkedet. Det er viktig å være klar over ansvar og rettigheter knyttet til denne rollen. Alternativene til realkausjon gir deg fleksibilitet til å velge den beste måten å hjelpe på. Før du tar en beslutning, er det lurt å tenke grundig gjennom din egen økonomiske situasjon og barnets behov. Og det er her vi som din bankpartner kan hjelpe med verdifulle råd. Stikk innom kontoret eller avtal et tidspunkt for en uforpliktende.

Sissel

Spørsmål om realkausjon?

Kontakt oss her for en samtale om realkausjon.