Kundevalg 2024

Bli med å bestemme hvem som skal representere deg i bankens generalforsamling. Personen som velges vil ha innflytelse til å påvirke hvordan banken styres. Valget avholdes 12.-16. februar.

 

Stemmested: Bankens lokaler eller pr epost (datoene for valgdager gjelder for stemming både ved fysisk oppmøte og pr. epost)

For å stemme fysisk må du møte opp i våre lokaler: Rissa har åpent hver dag fra 09.00 til 15.00 og vårt kontor i Leksvik er åpent mandag og torsdag fra 09.00 til 15.00. Ønsker du å stemme på vårt kontor i Trondheim må du avtale et tidspunkt. 

Du kan også stemme via e-post. Se hvordan du stemmer via e-post her.

 

Utenfor banklokalet på Rissa

Hvem har stemmerett?

Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500,- er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Generalforsamlingen består av 8 kundevalgte medlemmer, 2 medlemmer fra Indre Fosen kommune, 4 medlemmer valgt av og blant egenkapitalbeviseiere og 3 medlemmer valgt av de ansatte i Stadsbygd Sparebank.


Det skal for kommende periode velges 2 faste medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

 

Kandidater som kan velges:

Valgkomiteen har rangert kandidatene som er foreslått og utarbeidet en valgliste (se nedenfor). Denne er rangert og ved stemmelikhet mellom flere kandidater vil derfor kandidatenes innbyrdes plassering på listen være avgjørende for hvem som blir valgt.

 

Nr Navn på kandidat Bosted
1 Sølvi Aksim Øvergård Fevåg
2 Per K. Skjærvik Stadsbygd
3 Angelicha Becker Trondheim
4 Bjørnar Bakken Rissa
5 Brit Heidi Rian Vanvikan
6 Marthe Småvik Råkvåg
7 Ole Christian Hovstein Leksvik
8 Margareth S. Askjemshalten Rissa
9 Torbjørn Krogh Stadsbygd

 

Gjennom kundevalget gis bankens kunder medinnflytelse i Stadsbygd Sparebanks drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.


STADSBYGD SPAREBANK

v/valgkomitéen

Pb 143, 7101 Rissa – post@stbank.no

 

Mer informasjon og oversikt over de som pr. i dag sitter i bankens generalforsamling og styre ser du her: Styrende organer