Bilde for innskuddspensjon for bedrifter

Innskuddspensjon

Gode pensjonsordninger er et stadig viktigere ansattgode, samt et konkurransefortrinn for å tiltrekke seg de beste jobbkandidatene. Ta kontakt med oss, så vil Signe bistå dere i å få full kontroll over pensjonen, pensjonssparingen og pensjonskostnadene.


Pensjon fra første krone


Lovendring fra 1.januar 2022

Forslaget om innføring av pensjon fra første krone fra 2023 fikk et klart flertall ved forrige stortingsperiode. Stortinget har nå fremskyndet denne endringen og innførte den allerede fra 1. januar 2022. Det er lagt opp til en overgangsperiode på et halvt år, og arbeidsgivere plikter å gjennomføre endringene fra nyttår frem til sommeren 2022.

Benytt Bedriftsdialogen!
Denne lovendringen gir de ansatte muligheter for høyere pensjon. Samtidig påvirkes pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere. Dersom bedriften ønsker det, kan endringene gjøres i Bedriftsdialogen. Velg endre innskuddsplan under meny, og si ja til innskudd fra første krone.

Klikk her for å logge inn i Bedriftsdialogen

For mer informasjon se Nordea Liv sin nettside

Hva er innskuddspensjon og offentlig tjenestepensjon?

Innskuddspensjon er ordningen der bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Disse innbetalingene samt avkastningen på pensjonskapitalen utgjør den ansattes fremtidige pensjon.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er innskuddspensjonsordningens lovpålagte del.
Dersom bedriften plikter å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 13 år og uavhengig av stillingsandel, meldes inn med virkning fra første arbeidsdag. Pensjonsordningen må senest opprettes innen seks måneder etter at plikten til å etablere en pensjonsordning inntrådte (mer om Obligatorisk tjenestepensjon)

Krav til deg som arbeidsgiver
Du må opprette pensjonsordning for dine ansatte når du oppfyller minst ett av disse vilkårene:

 • Foretaket har minst to personer og begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av en full stilling.
 • Foretaket har minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
 • Foretaket har personer som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. 

Loven sier videre:

 • Bedriften skal spare minimum 2 % av bruttolønnen til den ansatte, fra første lønnskrone og til 12G
 • Innskuddspensjonsordningen skal inkludere et såkalt innskuddsfritak. Dette er en forsikring som betyr at pensjonsleverandøren overtar sparingen hvis en ansatt blir arbeidsufør.

Bedriften kan også velge å tilby sine ansatte en bedre innskuddspensjonsordning enn det som er lovpålagt. De kan utvide betingelsene til:

 • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
 • I tillegg kan dere spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G

Stadig viktigere som ansattgode

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Pengene du sparer investeres i investeringsprofiler. Ansatte kan selv velge hvilken investeringsprofil de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt.

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket.  Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

Tilleggsdekninger som uføre- og ektefellepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet. Disse dekningene er frivillige, men kan være med på å knytte den ansatte tettere til bedriften. 

Uførepensjon utbetales til den ansatte ved uførhet og kan utgjøre inntil:

 • 3 prosent av lønn inntil 12 G
 • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
 • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen opphører ved 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

 

Nordea Liv

Vi har inngått et samarbeid med Nordea Liv om salg av innskuddspensjon til våre bedriftskunder. Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet, og en stor aktør i markedet.

Hva vil det si å være pensjonskunde i Nordea?
Det er gode grunner til å ha bedriftens pensjonsavtale i Nordea:

 • Du og dine ansatte får tilgang tl effektive verktøy
 • Du får hjelp til å synliggjøre pensjon som et viktig ansattgode
 • Konkurransedyktig pris på pensjonsavtalen
 • Nordea Liv har over tid oppnådd god avkastning på sine mest populære investeringsprofiler tilpasset pensjonssparing. Dette gir mer pensjon til de ansatte
Bilde ifm filmen om pensjon fra Nordea Liv

Pensjonsfilm

Pensjon er de ansattes "fremtidige lønn". Dessverre er det mange som ikke har oversikt over hvor mye de faktisk får i pensjon den dagen de slutter i arbeidslivet. Nordea Liv har laget en pensjonsfilm, hvor de forklarer pensjon på en enkel og litt annerledes måte. 

Vil du vite mer om pensjon?

Ta kontakt - vi hjelper deg med pensjon og finner de riktige løsningene for deg og din bedrift.