Kontakt meg om BankID

BankID

Din digitale legitimasjon. Bruk den til å logge deg inn og signer i mobil- og nettbank. Du kan også bruke din BankID på en rekke andre nettsider, portaler og tjenester.

BankID kodebrikke

Denne bruker du hver gang du skal logge inn i mobil- og nettbank. Du må ha kodebrikken tilgjengelig for å få de nødvendige koder for å logge inn. I tillegg må du huske ditt valgte passord. 

Kunder mellom 13 og 18 år kan også få BankID brikke, med samtykke fra foreldre/verger.

Jeg ønsker hjelp med BankID kodebrikke

BankID-appen

BankID-appen er en digital innlogging og signering gjennom en app på mobiltelefonen din. BankID-appen vil gi deg en raskere og sikrere innlogging, og den har nå erstattet BankID på mobil som er faset ut.

For å aktivere BankID-appen må du ha et aktivt BankID-sertifikat fra banken. Sjekk om ditt BankID sertifikat er gyldig ved å kontakte banken som utstedte din BankID.

For å kunne aktivere BankID-appen må du laste ned denne appen til din mobiltelefon (iOS 12 eller nyere / Android 6 eller nyere).

Aktivering av BankID-appen

BankID på mobil

De eneste tilgjengelig bankID- alternativene er nå bankID-appen og den fysiske kodebrikken. Det vil si at du ikke lengere kan bruke "bankID på mobil" som alternativ til godkjenning.

Vi anbefaler derfor at du snarest tar i bruk BankID-appen - (se egen informasjon om dette på BankID sine hjemmesider).

Les mer her om nedstengningen av BankID på mobil

BankID- oppbevaring og tap

Hvordan beskytter du din BankID?

For å beskytte din BankID mot misbruk, skal du ta rimelige forholdsregler for å beskytte dine passord, koder, kodebrikke, mobilen og andre digitale enheter du har for å benytte BankID. Dette betyr for eksempel at du:

  • ikke må gi fra deg BankID-passordet eller engangskoder til noen, heller ikke familiemedlemmer, verger, Banken, BankID eller politiet. Du må herunder ta alle rimelige forholdsregler for at ingen andre kan se ditt BankID-passord eller engangskoder når du taster det inn.
  • må oppbevare kodebrikken din på et egnet sted, slik at den ikke ligger åpent tilgjengelig. Hvis du har med deg kodebrikken utenfor hjemmet, må du sørge for at den ikke er tilgjengelig for andre.
  • må velge et sterkt passord som ikke brukes andre steder. Du finner råd om hvordan lage sterke passord på nettvett.no. Bytt passord hvis du er usikker på om andre kan passordet ditt.
  • må huske ditt BankID-passord. Om du likevel må skrive ned ditt passord, skal det gjøres på en slik måte at andre enn deg ikke kan forstå hva passordet er til. Passordet skal ikke legges sammen med kodebrikken eller annet utstyr og enheter.
  • må bruke sunn skepsis når du benytter BankID-passord eller koder, særlig hvis du mottar lenker på epost, SMS eller sosiale medier som krever at du taster inn BankID-passord og koder. Ikke skriv inn ditt BankID-passord eller koder dersom du er usikker på nettsiden eller om avsender av lenke virkelig er den som den utgir seg for å være.

Husk at du aldri muntlig eller skriftlig, for eksempel over telefon, epost eller SMS, skal oppgi BankIDpassord eller engangskoder. Dette gjelder også overfor noen som utgir seg for å være for eksempel Banken din, BankID eller politiet.

 
Varsel ved tap av BankID

Du skal straks varsle Banken hvis du blir oppmerksom på eller får mistanke om at

  • andre – inkludert ektefelle/partner eller andre familiemedlemmer – vet ditt BankID-passord
  • du har mistet din kodebrikke
  • du har blitt frastjålet din kodebrikke.
  • du har mistet eller har blitt frastjålet din mobil eller annet utstyr du har for å benytte BankID, slik at Banken kan undersøke om din BankID har blitt misbrukt.
  • noen har misbrukt din BankID.

Du vil ikke bli belastet for Bankens kostnader ved utstedelse av ny BankID etter melding om tap, med mindre det foreligger spesielle forhold på din side, f.eks. gjentatte meldinger om tap.
 
Spørsmål om BankID

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål knyttet til BankID - ring oss gjerne på 73 85 50 00 eller send en epost til oss på post@stbank.no.

BankID policy og avtalevilkår

The Trust Service Provider Statement (TSPS) beskriver bankens offentlige nøkkelinfrastruktur for utstedelse av elektroniske identiteter (eID) til sluttbrukere for BankID og BankID på mobil. Hvis du ønsker å lese et forenklet dokument, kan du se relevante avtalevilkår (PDS) for BankID og BankID på mobil.

BankID policy and terms of use

The Trust Service Provider Statement (TSPS) provides a description of the bank’s public key infrastructure for issuing electronic identities (eIDs) to its end users for BankID and BankID on mobile. For a simplified document, please see the relevant terms and conditions (PDS) for BankID and BankID on mobile.