Klagehåndtering

Klagehåndtering

Vi har som mål å ha fornøyde kunder. Likevel kan det innimellom oppstå forhold som gjør at våre bankkunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom det er tilfelle ønsker vi å høre fra deg.

Hvis du er misfornøyd med noe ber vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Du kan også ta kontakt med din kundeansvarlig i banken. Dersom du etter dialog med oss eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastes ned her eller du kan få det tilsendt pr. post eller e-post.

Last ned skjema

Skjemaet returneres til banken pr. post eller ved at du leverer det i banken med nødvendige opplysninger om eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen. 

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at vi har mottatt den formelle klagen. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold skal begrunnes. Dokumentasjon vedrørende klagen oppbevares i 5 år etter at klagebehandlingen er avsluttet. 

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. 

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, har du mulighet til å ta klagen videre til Finansklagenemda som har følgende kontaktinformasjon: 

Finansklagenemda

Pb. 53, Skøyen

0212 Oslo

www.finkn.no