Bilde i forbindelse med at stbank er miljøfyrtårnsertifisert.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøfyrtårn

Dette er en nasjonal ordning for å miljøsertifisere bedrifter i Norge. Stiftelsen Miløfyrtårn ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning, og er det mest brukte sertifikatet for bedrifter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og på den måten vise samfunnsansvar.

Denne ordningen er anerkjent av EU og sertifikatet kan brukes som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i europeiske land gjennomfører anbudskonkurranser der det stilles krav om miljøledelsessystemer.


Du finner mer informasjon om stiftelsen og ordningen på Miljøfyrtårns egne sider.

stbank er et Miljøfyrtårn!

Høsten 2021 ble Stadsbygd Sparebank godkjent som en Miljøfyrtårn-bedrift.  Og på kommunestyremøtet i Rissa Rådhus torsdag 31. mars fikk banken ved bærekraftansvarlig Johan Kårli og Sondre Pedersen  overrekt det synlige beviset på at vi er sertifisert av ordfører Bjørnar Buhaug i Indre Fosen kommune. 

Banken har jobbet med og oppfylt en rekke miljøkrav innenfor temaene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, estetikk, innkjøp, transport og naturmangfold / arealbruk. 

Hensikten med ordningen er å oppnå et bedre arbeidsmiljø, redusere driftskostnader, oppnå miljøforbedringer og dokumentere miljøvennlig drift, og som miljøfyrtårn bidrar stbank til oppfyllelse av flere av de 17 bærekraftmålene til FN. Prosesser er endret internt og banker har laget egne rutiner for vårt eget miljøarbeid.

Ta kontakt med oss om miljøfyrtårn.

Spørsmål om miljøfyrtårn?

Har du spørsmål må du gjerne ta kontakt med vår bærekraftsansvarlig Johan Kårli.