Elsparkesykkel - påbud om ansvarsforsikring

El-sparkesykkel forsikring

Vi hjelper deg med lovpålagt forsikring for el-sparkesykler og andre småelektriske kjøretøy.

Lovpålagt forsikring - fra 1. januar 2023.

Gjennom oss, kan du som eier av en el-sparkesykkel (eller som bedrift, som har el-sparkesykler til de ansatte) velge om du kun vil ha ansvarsdekning, eller om du også vil forsikre den for brann og tyveri. 

Hva dekker ansvarsforsikringen?

Ansvarsforsikringen vil dekke skade på fører og andre personer, i tillegg til andre sine eiendeler og eiendom. Den dekker ikke eventuelle skader på ditt eget kjøretøy. 

Hva regnes som en liten elektrisk motorvogn?

Mindre kjøretøy som går mellom 10 og 20 kilometer i timen. Noen eksempler er el-sparkesykkel, segway, hoverboard og ståhjuling. Lovendringen gjeller IKKE for el-sykler. 

Vilkårsdokument

Kort oppsummert regler for el-sparkesykler:

- Maks konstruktiv hastighet på 20 km/t

- Aldersgrense på 12 år

- Påbud med hjelm for barn under 15 år

- Maks en fører på el-sparkesykkelen

- Promillegrense på 0,2

- Lav fart og varsomhet på fortau

- Ansvarsforsikring pålagt utleieselskap 01.09.22

- Ansvarsforsikring pålagt eiere av el-sparkesykler 01.01.23

  

Melde skade på el-sparkesykkel

 Kontakt oss på 55 15 36 00. Vi hjelper deg når som helst, hele året. Du kan også registrere skaden på nett. 

Meld skade el-sparkesykkel


Vår samarbeidspartner på forsikring:

Bjørn

Spørsmål? Ta kontakt med oss !

Vi hjelper deg med forsikringen du ønsker.

Kontakt oss